שפדן – העמסה, שינוע וטיפול בבוצת השפדן

חברת נגב אקולוגיה זכתה במכרז להובלת בוצת השפד"ן מהאיגודן לחלקלאים ברחבי הארץ.

כעת הבוצה מושבת לטבע לגידולים איכותיים ואינה נשפכת לים.