ייצוא לחו"ל

היעד המרכזי של חברת "נגב אקולוגיה" הוא הקטנת נפח הפסולת המופנית להטמנה והגדלת הכמויות המופנות למחזור. יעד זה מקודם בשימוש באמצעים מתקדמים ופיתוח מתמיד ובלתי פוסק של פתרונות אקולוגיים מיטביים.

הפעילות שלנו לא נשארת רק בגבולות מדינת ישראל אלא מוצאת את דרכה גם אל מעבר לים, עם פתרונות יצירתיים, גם כאלו שלא נמצאים בארגז הכלים שלנו. את הפסולת שאין ביכולת החברה למחזר בעצמה, אנחנו דואגים לשלוח למחזור ולא להטמנה בחברות עמן אנו עובדים בשיתוף פעולה ברחבי העולם. החברה מייצאת לחו"ל פסולת למפעלים ייעודיים שמשתמשים בנייר, קרטון ופלסטיק משומשים לטובת שימוש חוזר או לטובת שימוש כחומר גלם לאחר תהליך מחזורם.