תערובת של אבן גרוסה

חומר המופק ממחזור פסולת הבניין המגיעה לאתרי נגב אקולוגיה.

 

החומר ממוחזר בטכנולוגיות מתקדמות , מוכן לשימוש כחומר מצע תשתיות .