המדריך המלא לבונה

טיפול בפסולת בניין | אתר הטמנה

מדריך לבונה – טיפול בפסולת בניין

לצורך קבלת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה, עליכם להתקשר עם אתר לטיפול פסולת כדי שתוכלו לפנות אליו את פסולת הבניין הנוצרת במהלך הבנייה.

את ההתקשרות מבצעים על גבי טופס הצהרת כמויות אותו יש לקבל מהוועדה המקומית באזור בו אתם בונים , ראו טופס לדוגמא:

על גבי הטופס הנכם נדרשים למלא את פרטיכם. אדריכל או מהנדס מטעמכם צריך להצהיר על כמויות הפסולת הצפויות בהתאם לטבלת החישוב.

שלב 1: שליחת טופס הצהרת כמויות מלא וחתום 

יש למלא את פרטי הלקוח בתחתית הדף ולצרף את טופס הצהרת הכמויות.

שלב 2: תשלום

התשלום בגין הטיפול בפסולת הבניין יעשה לאחר מילוי טופס זה ועל בסיס הצהרת כמויות פסולת הבניין שיצוינו בטופס.        

תוכלו לשלם במגוון אמצעי תשלום לפי בחירתכם.

שלב 3: קבלת טופס אישור הטמנה  הכולל ברקוד כניסה לאתר                  

קבלת טופס אישור הטמנה הכולל פנקס תעודות משלוח(שוברים) / ברקוד כניסה לאתר לאתר. 

לאחר קבלת התשלום יועברו אליכם פנקס תעודות משלוח(שוברים) / ברקוד כניסה לאתר, לשימושכם עד לסיום מימוש המסגרת ששולמה.

התנהלות במהלך הבניה-

בכל כניסה לאתר יש לצייד את הקבלן או הנהג המפנה עבורכם את הפסולת בטופס הזמנת מסגרת כספית הכולל ברקוד כניסה לאתר/ בפנקס תעודות המשלוח ( שוברים). 

ביציאה מאתר ההטמנה יקבל הקבלן או הנהג תעודת שקילה שעל גביה יצוין משקל הפסולת שהוטמנה.

שימו לב: הדגישו בפני הקבלן או הנהג שאתם דורשים לקבל את תעודות השקילה לידיכם. כך תוכלו לעקוב אחר ההטמנות שביצעתם ותוכלו לחשב מהי היתרה בחשבונכם.

וודאו שקיימת יתרה מספיקה בחשבונכם לצורך הטמנה בטרם הקבלן או הנהג מגיעים לאתר.

אם אין יתרה מספיקה בחשבונכם זאת אומרת שכמות ההטמנות שנרכשה מראש נוצלה לא נוכל לאשר קליטה של פסולת נוספת באתר. יש להסדיר תשלום על תוספות הפסולת מראש.

שימו לב: השימוש באישור הטמנה הינו באחריותכם הבלעדית . מאחר שאתם אלה שמשלמים על הטמנת הפסולת, אנו ממליצים לכם לעקוב אחר התקדמות ההטמנות.

 ההטמנות ופינוי הפסולת מאתר הבניה. כך תוכלו להבטיח שההטמנה נעשית על שמכם ושלא מתבצעות הטמנות אחרות בשמכם ועל חשבונכם.

סיום הבניה- קבלת היתר אכלוס ( טופס 4)

בסיום תהליך הבניה יינתן לכם טופס אישור הטמנה חתום עם סך כל כמות הפסולת שנכנסה לאתר בשמכם.

את הטופס ניתן יהיה להגיש בכדי לקבל היתר אכלוס ( טופס 4) או תעודת גמר מהוועדה המקומית לתכנון ובניה.

שירותים נוספים שיכולים לעניין אותך:

לחברת נגב אקולוגיה קיים מערך הובלה מגוון לשירותכם.

בנוסף ניתן לשכור מכולות בנפחים 8 קוב , 16 קוב או  רכינות

לפרטים נוספים יש לפנות לשירות הלקוחות 2547*

טופס פתיחת לקוח חדש – היתר בניה

לבירורים ומידע נוסף ניתן לפנות אלינו בטלפון 2547*