גרעון פלסטיק

LDPE ו- MDPE:

חומרים מגורענים העוברים ב-2 מערכות פילטרציה
שונות, ו-2 מערכות להוצאת גזים וערבול סופי, כך שהגרעינים הנוצרים הינם הומוגניים
עם רמת ניקיון ואיכות גבוהה.

כל החומרים המגורענים עוברים בקרת איכות ובדיקות
מעבדה בשלבי הייצור השונים.