נברר / חומר גרוס דק

חומר המופק ממחזור פסולת הבניין המגיעה לאתרי נגב אקולוגיה.

 

החומר ממוחזר בטכנולוגיות מתקדמות, מוכן לשימוש כחומר מצע לתשתיות .