"המדריך לבונה" – טיפול בפסולת בניין

לצורך קבלת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה, עליכם להתקשר עם אתר לטיפול בפסולת, כדי שתוכלו לפנות אליו את פסולת הבניין הנוצרת במהלך הבנייה.

את ההתקשרות מבצעים על גבי טופס הצהרת כמויות, אותו יש לקבל מהוועדה המקומית באזור בו אתם בונים.

על גבי הטופס, הנכם נדרשים למלא את פרטיכם. אדריכל או מהנדס מטעמכם צריך להצהיר על כמויות הפסולת הצפויות בהתאם לטבלת החישוב.

 

שלב 1: שליחת טופס הצהרת כמויות מלא וחתום

יש למלא את פרטי הלקוח בתחתית הדף, לצרף את טופס הצהרת הכמויות ולשלוח אלינו את המסמכים ליצירת התקשרות.

 

שלב 2: תשלום

התשלום בגין הטיפול בפסולת הבניין ייעשה לאחר מילוי טופס זה ועל בסיס הצהרת כמויות פסולת הבניין שיצוינו בטופס. תוכלו לשלם במגוון אמצעי תשלום לפי בחירתכם.

 

שלב 3: קבלת טופס אישור הטמנה הכולל ברקוד כניסה לאתר

קבלת טופס אישור הטמנה באתרנו, הכולל פנקס תעודות משלוח (שוברים)/ ברקוד כניסה לאתר. לאחר קבלת התשלום יועבר אליכם פנקס תעודות משלוח (שוברים)/ ברקוד כניסה לאתר, לשימושכם עד לסיום מימוש המסגרת ששולמה.

 

התנהלות במהלך הבניה:

בכל כניסה לאתר יש לצייד את הקבלן/ הנהג המפנה עבורכם את הפסולת בטופס הזמנת מסגרת כספית הכולל ברקוד כניסה לאתר/ בפנקס תעודות המשלוח (שוברים). ביציאה מאתר ההטמנה יקבל הקבלן או הנהג תעודת שקילה, שעל גביה יצוין משקל הפסולת שהוטמנה.

 

שימו לב: הדגישו בפני הקבלן/ הנהג שאתם דורשים לקבל את תעודות השקילה לידיכם. כך תוכלו לעקוב אחר ההטמנות שביצעתם ותוכלו לחשב מהי היתרה בחשבונכם.

ודאו שקיימת יתרה מספיקה בחשבונכם לצורך הטמנה בטרם הקבלן או הנהג מגיעים לאתר.

אם אין יתרה מספיקה בחשבונכם, פירוש הדבר שכמות ההטמנות שנרכשה מראש נוצלה ולא נוכל לאשר קליטה של פסולת נוספת באתר. יש להסדיר תשלום על תוספות הפסולת מראש.

 

שימו לב: השימוש באישור הטמנה הינו באחריותכם הבלעדית. מאחר שאתם אלה שמשלמים על הטמנת הפסולת, אנו ממליצים לכם לעקוב אחר התקדמות ההטמנות ופינוי הפסולת מאתר הבניה. כך תוכלו להבטיח שההטמנה נעשית בשמכם ושלא מתבצעות הטמנות אחרות על חשבונכם.

 

סיום הבניה- קבלת היתר אכלוס ( טופס 4):

בסיום תהליך הבניה יינתן לכם טופס אישור הטמנה חתום, ובו סך כל כמות הפסולת שנכנסה לאתר בשמכם.

 

את הטופס ניתן יהיה להגיש כדי לקבל היתר אכלוס (טופס 4) או תעודת גמר מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

לקבלת הצעת מחיר חייגו 2547*,
או השאירו פרטים: