e2
נגב
אקולוגיה

פתרונות מיחזור פסולת

חברת המיחזור הגדולה בישראל, מתמחים באיסוף, פינוי, הובלה וטיפול של פסולת מכל הסוגים.

אנו “בנגב אקולוגיה” עוסקים בפיתוח וביישום פתרונות אקולוגיים לטיפול בפסולת תוך שימור ושיפור איכות הסביבה.

כל הפתרונות לטיפול ומיחזור פסולת

לבונה

קבלני בניין | אדריכלים | מהנדסים | רשויות | תעשייה

לחקלאי

גדש״ים | מטש״ים | חקלאיים | קיבוצים

לתעשייה

מפעלים | עסקים |רשויות | מפעלים | רשתות מזון | הסעדה | מלונות | מוסכים

פריסת אתרי מיחזור וטיפול בפסולת רחבה מצפון ועד דרום

טיפול ומיחזור פסולת יבשה

הפארק למיחזור וחינוך סביבתי

אתר למיון וטיפול בפסולת בניין

ייצור ושיווק קומפוסט

טיפול בשפכים

מיחזור פסולת פלסטיק ממקור חקלאי

העמסה, שינוע וטיפול בבוצת השפד״ן

גריסת ואיסוף גזם

אתר טיפול בפסולת 

מפעל מיון ומיחזור פסולת מוניציפאלית

israel

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }