פתרונות למסחר ולתעשייה

חברות מסחריות | עסקים | תעשייה | רשויות

כל הפתרונות במקום אחד

חברת נגב אקולוגיה מספקת למסחר ולתעשייה את כל הפתרונות לטיפול ומיחזור הפסולת במקום אחד ולכלל סוגי הפסולת:

הסרטון מציג את סל הפתרונות של חברת “נגב אקולגיה” 360°,  לטיפול ומיחזור פסולת מסוגים שונים: פסולת בניין, פסולת חקלאית, פסולת ביתית, נייר וקרטון, פלסטיק , שפכים ואדמות מזהמות משלב אפיון מערך פינוי הפסולת, הצבת כלי אצירה, אסוף והובלת הפסולת לאתרים המורשים של החברה להמשך מיון, טיפול והפכית הפסולת לחומרי גלם ממוחזרים. לרשות החברה מערך הכולל צי משאיות, כלי אצירה ועשרה אתרים לטיפול ,מיחזור והטמנה של פסולת.

בבעלות החברה:

4 אתרים מורשים לטיפול ומיחזור פסולת:

הפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב

באופקים, למיחזור נייר וקרטון

בקיבוץ משמר הנגב לטיפול בשפכים

לטיפול ומיחזור פסולת חקלאית

צי הכולל מעל ל- 100 משאיות
וכלי רכב מסוגים שונים:

חומרי גלם

תוצר של תהליך המיחזור, המושבים לתעשייה:

פירוט השירותים בשלבים

שלב 1

הצבת המכולות וכלי אצירה ייעודיים באתר הלקוח

שלב 2

איסוף, פינוי, שאיבה והובלת הפסולת לאתרים המורשים. שטיפה ותחזוקת קווים, עבודה בחלל מוקף ופתיחת סתימות בבית הלקוח.

שלב 3

קליטה, מיון, הפרדה ומיחזור הפסולת בשטח האתר לפי סוגי פסולת:

שלב 4

שיווק ואספקה של חומרי גלם והשבתם לתעשייה.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }