פתרונות למסחר ולתעשייה

חברות מסחריות | עסקים | תעשייה | רשויות

כל הפתרונות במקום אחד

חברת נגב אקולוגיה מספקת למסחר ולתעשייה את כל הפתרונות לטיפול ומיחזור הפסולת במקום אחד ולכלל סוגי הפסולת:

בבעלות החברה:

4 אתרים מורשים לטיפול ומיחזור פסולת:

הפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב

באופקים, למיחזור נייר וקרטון

בקיבוץ משמר הנגב לטיפול בשפכים

לטיפול ומיחזור פסולת חקלאית

צי הכולל מעל ל- 100 משאיות
וכלי רכב מסוגים שונים:

חומרי גלם

תוצר של תהליך המיחזור, המושבים לתעשייה:

פירוט השירותים בשלבים

שלב 1

הצבת המכולות וכלי אצירה ייעודיים באתר הלקוח

שלב 2

איסוף, פינוי, שאיבה והובלת הפסולת לאתרים המורשים. שטיפה ותחזוקת קווים, עבודה בחלל מוקף ופתיחת סתימות בבית הלקוח.

שלב 3

קליטה, מיון, הפרדה ומיחזור הפסולת בשטח האתר לפי סוגי פסולת:

שלב 4

שיווק ואספקה של חומרי גלם והשבתם לתעשייה.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }