טיפול בפסולת

גישות לטיפול יעיל בפסולת

טיפול בפסולת במאה העשרים נעשה בדרך כלל על ידי הטמנת פסולת באתרים שונים ברחבי העולם. כיום ישנן גישות מתקדמות להפחתה וטיפול יעיל יותר בפסולת ליצירת מיחזור אופטימלי, עד כמה שניתן ושמירה על איכות הסביבה. גישת ה Reduce – הפחת הפסולת ע”י הקטנת כמויות האריזה והפחתת השימוש במוצרים חד פעמיים. גישת ה Reuse – הפחתת הפסולת ע”י שימוש חוזר במוצרים. גישת ה Recycle – מיחזור המוצרים עד כמה שניתן כמו מוצרי פלסטיק ואלקטרוניקה. הגישה הרביעית היא ה Recovery – הפקת אנרגיה מהפסולת.

תוכנית טיפול בפסולת בישראל

משרד איכות הסביבה הציג ב 2018 תוכנית אסטרטגית טיפול בפסולת עד שנת 2030. התוכנית כוללת את הנושאים הבאים: צמצום הטמנת הפסולת בישראל ל 26 אחוזים בשנת 2030 לעומת כ 76 אחוזים ב 2018. עד שנת 2030 לא תהיה הטמנת פסולת ללא מיון. הגברת המיחזור. מתקנים להתמרת פסולת לאנרגייה. התייעלות של שוק הטיפול בפסולת. הפחת זיהומים וסיכונים סביבתיים ושיפור השירות לציבור.

פתרונות טיפול ומיחזור פסולת של נגב אקולוגיה

חברת נגב אקולוגיה הינה מהמובילות בתחום הטיפול בפסולת והמחיזור, המתמחה באיסוף ופינוי של פסולת ובהפעלת אתרי הטמנה ומפעלי מיחזור. המטרה המרכזית של נגב אקולוגיה היא הקטנת כמות הטמנת הפסולת והגדלת כמות מיחזור הפסולת. מטרה זו מתבצעת על ידי שימוש באמצעים מתקדמים בתחום האקולוגיה.

חברת נגב אקולוגיה מעניקה מגוון פתרונות – ייעוץ ותכנון מערכות של פינוי פסולת, איסוף פסולת והובלתה, טיפול בפסולת ומיון באתרים המורשים של החברה, מחזור פסולת, ייצור ושיווק קומפוסט איכותי של שלושה סוגים: קומפוסט אורגני, קומפוסט ערים ובוצה. ייצוא לחו”ל של פסולת לשימוש נוסף ומחזור של נייר וקרטון.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }